STRES MEMEDE KİST YAPAR MI

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, beyindeki stres hormonlarının meme kanseri gelişimini etkilediğini buldu. Stresin bir kistin oluşmasına neden olabileceğini ve bunun da meme kanseri riskinin artmasına neden olduğunu söylüyorlar.

Bu güvenilir bir korelasyon örneğidir. Çünkü günlük hayatta çok farklı türde stresli durumlar vardır. Bazıları stresin memede kiste neden olduğunu söylüyor. Bu kistin nedeni bilinmemektedir. Son araştırmalar, stresin meme bezlerinin şişmesine neden olduğunu ve bunun da fibrokistik göğüslerin veya meme kanserinin gelişmesine yol açabileceğini göstermiştir.

Stresin meme kanseri gelişiminde rolü olabilir. Stresin meme kanseri üzerindeki etkisini incelemek için araştırıldı ve bunun meme kanseri gelişimi ile ilişkili olup olmadığına baktılar.

Kadınları menopozdan sonra, genellikle 50 yaşında etkileyen, ancak daha erken de olabilen tıbbi bir durumdur.